Μπάς και συμμορφωθούμε…(του Αντώνη Κουκλινού).

Αλλάξαμε σαν άνθρωποι κ’ ο τρόπος απου ζούμε,
κι ετσά που πάμε θα το ιδείς, μπροστά μας θα τα βρούμε.
Καλή ναι η καλοπέραση, καλά ναι και τα λούσα,
μα πλιά καλή ναι η κοπελιά, η χαμηλοβλεπούσα.
Κι η αντριά χρειάζεται, στη ν’ ώρα τζη κι εκείνη,
μα εκειά που πρέπει και σωστά, να παίρνεις την ευθύνη.
Δώσε του νιού εφόδια, να τά ‘χει στη ζωή ντου,
να σέβεται να αγαπά, με την υπόληψή ντου.
Από κοπέλι μάθε του, να εκτιμά τσ’ αθρώπους,
λίγα χατίργια κάνε του, για ν’ αποχτήσει τρόπους.
Πολλά τα παραδείγματα, καθημερνώς τα ζούμε ,
κι αν θέμε ας βάλουμε μυαλό, μπας και συμμορφωθούμε..!
………………………Αντώνης Κουκλινός……………………….