Κρήτη – Το «πράσινο φως» περιμένει ο Δήμος για νέα προβλήτα

Από το Δεκέμβριο του 2017 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά για τη συντήρηση που παλαιού και την κατασκευή νέου, όπως σχεδιάστηκε και προτείνεται από το Δήμο Αγίου Νικολάου, προβλήτα στη Σπιναλόγκα. Το ΚΑΣ καθορίζει και συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για την κατασκευή του νέου προβλήτα που θα είναι επέκταση του παλαιού, στηριγμένου επί πασάλων στο βυθό της θάλασσας. Βασικός όρος είναι να υπάρχει παρών αρχαιολόγος και να παρακολουθεί τις εργασίες ώστε εφόσον εντοπιστούν ενάλιες αρχαιότητες, να ακολουθήσει υποβρύχια έρευνα ή ανασκαφή… Τα δε υλικά κατασκευής να περάσουν από έγκριση της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων κλπ. Η ΑΝΑΤΟΛΗ είχε αναφερθεί με αναλυτικό ρεπορτάζ σε φύλλο του περασμένου Δεκεμβρίου.

Το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα μιας και συμπληρώνονται ήδη δύο χρόνια από τότε που ο ιδιώτης μελετητής, ναυπηγός – μηχανολόγος μηχανικός και θαλάσσιος μηχανικός Δρ Αντώνης Δασκαλάκης παρέδωσε στο Δήμο τη μελέτη για το έργο, το οποίο δέχθηκε να σχεδιάσει, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Αντ. Ζερβού και να την προσφέρει δωρεάν στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Όπως πληροφορηθήκαμε από τη Διευθύντρια Μελετών του Δήμου, Μαρία Πρατσινάκη, ο μελετητής στη φάση αυτή τροποποιεί τη μελέτη προσαρμόζοντάς την στις υποδείξεις του ΚΑΣ. Στη συνέχεια θα παραδοθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου για σχετικό έλεγχο και τελική έγκριση.

Η κ. Πρατσινάκη είπε ότι ο Δήμος έχει εντάξει το έργο, προτείνοντάς το για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) που προωθεί από κοινού με τους Δήμους Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου και έχει προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

Στην πρόταση επισημαίνεται ότι ο λιθόστρωτος προβλήτας που σήμερα είναι διαβρωμένος και καθόλου ασφαλής για το πλήθος των επισκεπτών που από-επιβιβάζονται στα τουριστικά σκάφη, ήταν μέρος των οχυρωματικών έργων της Σπιναλόγκας.

Στην ερώτηση, ποια είναι η τύχη της ΟΧΕ Λασιθίου, η κ. Πρατσινάκη είπε ότι η συνολική πρόταση του Δήμου Αγίου Νικολάου έχει υποβληθεί, επαναπροσαρμοστεί και επανυποβληθεί και αναμένεται το τελικό «πράσινο φως» της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.