Έτος Νίκου Καζαντζάκη το 2017

Kατόπιν κοινού αιτήματος της Διεθνούς Εταιρίας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, των Εκδόσεων Καζαντζάκη και του Μουσείου Καζαντζάκη, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το 2017 ως «Έτος Καζαντζάκη», θέτοντας υπό την αιγίδα του όλες τις εκδηλώσεις.

Είναι η πρώτη φορά, που οι ελληνικές κρατικές αρχές τιμούν τον μεγάλο Κρητικό συγγραφέα και στοχαστή.

Εξάλλου, κατόπιν άλλου αιτήματος, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, με πρόεδρο τον Μανώλη Βεληβασάκη, έθεσαν υπό την αιγίδα τους όλες τις εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν εκτός Ελλάδας.

ΠΗΓΗ