Κρήτη: Δωρεάν πρόγραμμα υποστήριξης μονογονεϊκών οικογενειών

Δύο προγράμματα που αφορούν την ψυχοεκπαιδευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση γονέων καθώς και πρόγραμμα που αφορά την υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών θα υλοποιήσει για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων.

Στόχος της προσπάθειας του πρώτου προγράμματος είναι να βοηθηθούν οι γονείς ώστε -όπως αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού- να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια, να αντιληφθούν τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών τους, αποδεχόμενοι τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, να βοηθήσουν το παιδί στην προοδευτική ανεξαρτητοποίησή του και να ασχοληθούν με την προσωπική τους ανάπτυξη και γενικότερα να αναπτύξουν στάσεις, ώστε να δρουν και να συναισθάνονται με τρόπο εποικοδομητικό τόσο στα ατομικά όσο και στα κοινωνικά ζητήματα.

Η ομάδα θα αποτελείται από 15-20 άτομα και θα δουλεύει με βιωματικό τρόπο, τα μέλη της θα έχουν τη δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και την έκφραση των συναισθημάτων.

Οι ομάδες που πρόκειται να δημιουργηθούν, είναι:

Ομάδα γονέων-παιδιών προσχολικής-σχολικής ηλικίας.
Ομάδα γονέων-παιδιών, που βρίσκονται στην εφηβεία.

Παράλληλα και για το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου ο Οργανισμός θα υλοποιήσει και πρόγραμμα που θα αφορά ομάδα μονογονεϊκών οικογενειών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής, «είναι σημαντικό να υποστηριχθεί αυτός ο τύπος οικογένειας μέσα από την υλοποίηση προληπτικών παρεμβάσεων και τη σύσταση ομάδων γονέων. Μέσα από την πραγματοποίηση της ομάδας και με την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και συναισθημάτων o Οργανισμός ελπίζει να συμβάλει στην αναπλαισίωση των δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, βλέποντάς τες μέσα από άλλες οπτικές γωνίες». Η ομάδα θα αποτελείται από 10-15 άτομα και θα δουλεύει με βιωματικό τρόπο. Τα μέλη της θα έχουν επίσης τη δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και την έκφραση των συναισθημάτων.

Η συμμετοχή και στα δύο προγράμματα είναι δωρεάν.

ΑΠΕ ΜΠΕ